Jak dowiedzieć się więcej o tabeli w SQL Server – ciąg dalszy o sp_help

Wygląda na to, że zamiast pisać:

sp_help '<nazwa tabeli>'

można też:

1) zaznaczyć nazwę tabeli bazodanowej w edytorze tekstowym
2) nacisnąć kombinację Lewy Alt-F1

efekt taki sam jak sp_help na tej tabeli.

Przykład co powstanie, z użyciem tabelki z systemu SAP Business One

sp_help-szybki-skrot-klawiszowy

VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 0.0/5 (0 votes cast)

Użyteczne skróty klawiszowe Windows

Oprócz klawisza z logo Windows, system Windows oferuje jeszcze wiele różnych możliwości przyspieszenia pracy za pomocą skrótów klawiszowych. Poniżej znajdziecie te, które mnie wydały się przydatne i przyspieszyły pracę.

Shift-Ctrl-Esc Uruchomienie menadżera zadań Windows – można tutaj np. zobaczyć jaki program zużywa nadmiarową ilość zasobów komputera i wymusić zamknięcie jego procesu
Alt-Tab Przełączanie między uruchomionymi programami. Czy wiedziałeś, że mając wyświetloną poprzez Alt-Tab listę programów, można kliknąć myszą na dowolny wybrany i szybko się do niego przełączyć?
Alt-Enter Wyświetla właściwości (folderu/pliku)
VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 0.0/5 (0 votes cast)

Manipulacja oknami przy użyciu klawiatury w Windows

Kilka przydatnych skrótów do manipulacji oknami w Windows (począwszy od wersji 7).
Do wszystkich wykorzystamy klawisz z logo Windows (Win) w kombinacji z klawiszami strzałek.

Jak zmaksymalizować okno za pomocą klawiatury?

Win + strzałka do góry – maksymalizuj okno
Win + strzałka w dół – minimalizuj okno lub przywróć rozmiar sprzed maksymalizacji (jeżeli było zmaksymalizowane)

Jak rozmieścić okna, żeby np. łatwo porównać dokumenty lub strony internetowe wyświetlając je obok siebie?

Win + strzałka w lewo: przyciągnij okno do lewej krawędzi ekranu (lub wyśrodkuj, jeżeli było przyciągnięte do prawej)
Win + strzałka w prawo: przyciągnij okno do prawej krawędzi ekranu (lub wyśrodkuj, jeżeli było przyciągnięte do lewej

Jak przenieść okno na drugi ekran przy pracy na dwóch (lub więcej!) monitorach w Windows?

Win + Shift + strzałka w lewo – przerzuć okno na monitor po lewej w stosunku do bieżącego
Win + Shift + strzałka w prawo – przerzuć okno na monitor po prawej w stosunku do bieżącego

VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 0.0/5 (0 votes cast)