Manipulacja oknami przy użyciu klawiatury w Windows

Kilka przydatnych skrótów do manipulacji oknami w Windows (począwszy od wersji 7).
Do wszystkich wykorzystamy klawisz z logo Windows (Win) w kombinacji z klawiszami strzałek.

Jak zmaksymalizować okno za pomocą klawiatury?

Win + strzałka do góry – maksymalizuj okno
Win + strzałka w dół – minimalizuj okno lub przywróć rozmiar sprzed maksymalizacji (jeżeli było zmaksymalizowane)

Jak rozmieścić okna, żeby np. łatwo porównać dokumenty lub strony internetowe wyświetlając je obok siebie?

Win + strzałka w lewo: przyciągnij okno do lewej krawędzi ekranu (lub wyśrodkuj, jeżeli było przyciągnięte do prawej)
Win + strzałka w prawo: przyciągnij okno do prawej krawędzi ekranu (lub wyśrodkuj, jeżeli było przyciągnięte do lewej

Jak przenieść okno na drugi ekran przy pracy na dwóch (lub więcej!) monitorach w Windows?

Win + Shift + strzałka w lewo – przerzuć okno na monitor po lewej w stosunku do bieżącego
Win + Shift + strzałka w prawo – przerzuć okno na monitor po prawej w stosunku do bieżącego

VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 0.0/5 (0 votes cast)

Błąd „GenerateResource task” przy budowaniu (kompilacji) projektu lub solution w Visual Studio 2013

Jeżeli przy próbie kompilacji projektu w Visual studio dostajesz błąd:

Could not run the ?GenerateResource? task because MSBuild could not create or connect to a task host with runtime "CLR2" and architecture "x86". Please ensure that (1) the requested runtime and/or architecture are available on the machine, and (2) that the required executable "C:\Program Files (x86)\MSBuild\12.0\bin\MSBuildTaskHost.exe" exists and can be run.

i jako powiązany z nim:

The „GenerateResource” task’s outputs could not be retrieved from the „FilesWritten” parameter. Object does not match target type.

to aby kompilacja się powiodła można zastosować jedno z 2 rozwiązań:

1) Wyedytować plik projektu (np. korzystając jak na zrzucie ekranu z dodatku do Visual Studio, typu VSCommands)

vscommands-edit-project-file

i dodać do domyślnej PropertyGroup taki wpis:

disable-out-of-proc-task-host-default-property-group

<DisableOutOfProcTaskHost>true</DisableOutOfProcTaskHost>

lub

2) Do zmiennych systemowych (w zaawansowanych ustawieniach Windows) dorzucić:

DISABLEOUTOFPROCTASKHOST=1

U mnie dotyczyło to starej solucji przeznaczonej dla .NET 3.5 i podejrzewam, że nie pozostaje to bez związku, że chodziło o projekt z zamierzchłych czasów.
Po zaaplikowaniu rozwiązania 1) projekt bez problemu się zbudował i uruchomił.

VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 0.0/5 (0 votes cast)

Jak sprawdzić wolne i zajęte porty TCP/IP w Windows?

Szybki i prosty sposób na sprawdzenie zajętości portu:

a) Uruchom wiersz polecenia jako administrator (np. klikając prawym na logo Windows w Windows 8.1 lub wyszukując wiersz poleceń w menu start i klikając prawym na ikonie wiersza poleceń)
b) W wierszu poleceń uruchom:

netstat -aon | find ":80"

gdzie 80 oznacza port, którego zajętość chcesz sprawdzić.
W ostatniej kolumnie wyświetlanych wyników znajdziesz PID (Process ID), który następnie można odnaleźć w Menadżerze Zadań systemu Windows na zakładce „Szczegóły”, jako „Identyfikator PID”

Polecenie:

netstat -aon

zwróci pełną listę.
Można też pokusić się o pobranie nazw programów, od razu z netstat, jednak zajmie to więcej czasu:

netstat -ab

Wygodnie jest uruchomić sobie to polecenie, kierując wyniki do pliku:

netstat -ab &gt netstat.txt

A dla fanów GUI: Monitoring Opened TCP/IP network ports / connections

VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 0.0/5 (0 votes cast)