Archiwum kategorii: Windows

Rozmyte i niewyraźne czcionki w Windows 10 na małym ekranie Full HD (wysokie DPI / PPI)

Jeżeli masz komputer z Windows 10 i ekranem o relatywnie wysokim PPI (np.: mały rozmiar ekranu, ale Full HD lub 4K), to być może zetknąłeś/aś się z problemem rozmytych i niewyraźnych czcionek w okienkach dialogowych.
Problem pojawia się, przy próbie skompensowania niewielkich wymiarów ekranu, powiększeniem czcionek – w ustawieniach Personalizacji, powinno być widać:

Skalowanie czcionek Windows do 125%

Rozmycie wynika ze zmienionego w Windows 10 (w stosunku do Windows 8.1 i wcześniejszych) sposobu skalowania czcionek przy wysokim PPI.
Dobra wiadomość jest taka, że da się przywrócić stary sposób, odzyskując porządne, ostre wyświetlanie.
Konieczne są do tego 2 kroki:

Krok 1 – Przygotowujemy skrypt zmieniający sposób skalowania czcionek

Sam skrypt wygląda tak:

REG ADD "HKCU\Control Panel\Desktop" /v DpiScalingVer /t REG_DWORD /d 0x00001018 /f
REG ADD "HKCU\Control Panel\Desktop" /v Win8DpiScaling /t REG_DWORD /d 0x00000001 /f
REG ADD "HKCU\Control Panel\Desktop" /v LogPixels /t REG_DWORD /d 0x00000078 /f

i należy go zapisać w pliku z rozszerzeniem CMD, żeby dało się go uruchamiać.

Poniżej możecie ściągnąć gotowca – z rozszerzeniem TXT, które trzeba będzie zmienić po pobraniu na CMD lub od razu z rozszerzeniem CMD (przy czym o to ostatnie pretensje mogą mieć programy antywirusowe, dlatego także TXT)

Skrypt naprawiający niewyraźne czcionki – wersja CMD
Skrypt naprawiający niewyraźne czcionki – wersja TXT (wymaga zmiany rozszerzenia pliku na CMD po pobraniu)

Krok 2 – uruchomienie skryptu

Niestety nie wystarczy tego skrytpu uruchomić jednokrotnie. Windows nadpisałby samodzielnie ustawienie po restarcie. Z tego powodu skrypt uruchamiać będziemy przy każdym logowaniu. Zrobimy to tak:

  1. Uruchamiamy gpedit.msc
  2. Przechodzimy do:

    Konfiguracja użytkownika > Ustawienia systemu Windows > Skrypty (logowanie/wylogowywanie)

    Uruchamianie skryptu logowania poprzez gpedit.msc w Windows

  3. Dla logowania dodajemy skrypt wskazując pobrany plik

Dzięki temu przy każdym logowaniu ustawienia zostaną przywrócone, a wyraźne i ostre czcionki – zachowane.

VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 0.0/5 (0 votes cast)

Użyteczne skróty klawiszowe Windows

Oprócz klawisza z logo Windows, system Windows oferuje jeszcze wiele różnych możliwości przyspieszenia pracy za pomocą skrótów klawiszowych. Poniżej znajdziecie te, które mnie wydały się przydatne i przyspieszyły pracę.

Shift-Ctrl-Esc Uruchomienie menadżera zadań Windows – można tutaj np. zobaczyć jaki program zużywa nadmiarową ilość zasobów komputera i wymusić zamknięcie jego procesu
Alt-Tab Przełączanie między uruchomionymi programami. Czy wiedziałeś, że mając wyświetloną poprzez Alt-Tab listę programów, można kliknąć myszą na dowolny wybrany i szybko się do niego przełączyć?
Alt-Enter Wyświetla właściwości (folderu/pliku)
VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 5.0/5 (2 votes cast)

Manipulacja oknami przy użyciu klawiatury w Windows

Kilka przydatnych skrótów do manipulacji oknami w Windows (począwszy od wersji 7).
Do wszystkich wykorzystamy klawisz z logo Windows (Win) w kombinacji z klawiszami strzałek.

Jak zmaksymalizować okno za pomocą klawiatury?

Win + strzałka do góry – maksymalizuj okno
Win + strzałka w dół – minimalizuj okno lub przywróć rozmiar sprzed maksymalizacji (jeżeli było zmaksymalizowane)

Jak rozmieścić okna, żeby np. łatwo porównać dokumenty lub strony internetowe wyświetlając je obok siebie?

Win + strzałka w lewo: przyciągnij okno do lewej krawędzi ekranu (lub wyśrodkuj, jeżeli było przyciągnięte do prawej)
Win + strzałka w prawo: przyciągnij okno do prawej krawędzi ekranu (lub wyśrodkuj, jeżeli było przyciągnięte do lewej

Jak przenieść okno na drugi ekran przy pracy na dwóch (lub więcej!) monitorach w Windows?

Win + Shift + strzałka w lewo – przerzuć okno na monitor po lewej w stosunku do bieżącego
Win + Shift + strzałka w prawo – przerzuć okno na monitor po prawej w stosunku do bieżącego

VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 5.0/5 (2 votes cast)