SQL Server – jak wkleić dane do tabeli bazodanowej z Excela lub pliku tekstowego?

Bez przetwarzania/modyfikacji Przeklejamy dane z (na przykład) Excela: Otwarcie tabeli SQL Server w trybie do edycji Otwieramy tabelę w SQL Serverze, do której wklejać będziemy dane (Uwaga: domyślnie „Edit n rows” pokazuje n = 200, ja zmieniłem ręcznie w ustawieniach SQL Server Management Studio na „All”, stąd różnica) Przygotowanie danych…

Read more