Microsoft Word – przydatne skróty klawiszowe – jak efektywniej pisać w Wordzie

Na początek – podstawa, działająca nie tylko w Microsoft Word, ale też w Excel’u, PowerPoint i generalnie praktycznie całym systemie Windows (ale także zwykle w graficznych środowiskach dla Linux’a, a jeżeli zamienić Ctrl na klawisz Command – także Apple MacOS):

Wytnij, kopiuj, wklej

Ctrl-X Wytnij
Ctrl-C Kopiuj
Ctrl-V Wklej

Klawisz ratunkowy kiedy stanie się coś nieprzewidzianego

Ctrl-Z Cofnij (Undo)

ma on też „kolegę”, działającego w drugą stronę – jeżeli ostatnia operacja była udana, można ją powtórzyć:

Ctrl-Y Powtórz (Redo)

Zapisywanie

Dobrą praktyką jest wyrobienie sobie nawyku naciskania Ctrl-S możliwie często (np. co kilka operacji edycyjnych)
Rzadko słyszy się o problemach wynikających ze zbyt częstego zapisywania plików (do głowy przychodzi mi tylko problem jeżeli plik jest bardzo duży, a komputer/dysk bardzo powolne), natomiast wielokrotnie zdarzyło mi się zetknąć ze zrozpaczonymi użytkownikami, „którym się nie zapisało”.
Jeżeli nauczysz się naciskać Ctrl-S mniej więcej raz na pół minuty – jest duża szansa, że powyższy problem Cię ominie! :-)

Ctrl-S Zapisz

Stylizacja i formatowanie

Wyrównanie w poziomie

Ctrl-L Wyrównaj do lewej
Ctrl-E Wyśrodkuj
Ctrl-R Wyrównaj do prawej
Ctrl-J Wyjustuj (wyrównaj do obu krawędzi strony)

Formatowanie przebiegu dokumentu

Ctrl-ENTER Wstaw znak końca strony

Czcionki

Shift-Ctrl-> Powiększ czcionkę
Shift-Ctrl-< Pomniejsz czcionkę
Shift-F3 Kolejne naciśnięcia przełączają zaznaczony tekst pomiędzy: Pierwszą literą wielką, WSZYSTKIMI LITERAMI WIELKIMI, wszystkimi literami małymi, Pierwszymi Literami Wyrazów Wielkimi
Ctrl-B Pogrubienie (od ang. Bold)
Ctrl-I Kursywa (italiki – pochylone, „ukośne” pismo)
Ctrl-U Podkreślenie (od ang. Underline)
Ctrl-D Pokazuje okno ustawień czcionki

Styl

Shift-Ctrl-N Zaaplikuj styl „Normalny”
Shift-Ctrl-+ Włącz/wyłącz indeks górny
Ctrl-+ Włącz/wyłącz indeks dolny
Shift-Ctrl-Q Przełącz na czcionkę „Symbol” na jeden znak (potem wraca do pierwotnej czcionki) – przydatne, żeby np. wpisać jeden znak, np.: „alfa” (małe „a”), „pi” (małe „p”), czy „fi” (małe „f”)
AltGr-1 (prawy Alt-1) Zastosuj styl „Nagłówek 1”
AltGr-2 Zastosuj styl „Nagłówek 2”
AltGr-3 Zastosuj styl „Nagłówek 3”

Zaznaczanie tekstu

Zaznaczanie tekstu za pomocą klawiatury często oferuje znacznie lepszą precyzję niż próby cyzelowania zaznaczenia za pomocą myszki.
Zwłaszcza w obszarach tesktu, gdzie użyte są różne wielkości czcionki – klawiaturą jest prościej, szybciej i skuteczniej.

Do zaznaczania tekstu służy przede wszystkim klawisz Shift, który w połączeniu z klawiszami przemieszczającymi kursor (wszystkie strzałki, Home, End, PgUp, PgDn), pozwala uzyskać fantastycznie szybko pożądany rezultat.

Shift-← Zaznacz jedną literę na lewo od kursora
Shift-→ Zaznacz jedną literę na prawo od kursora
Shift-↑ Zaznacz wszystkie litery, aż do miejsca w którym znajduje się kursor, ale linię poniżej
Shift-↓ Zaznacz wszystkie litery, aż do miejsca w którym znajduje się kursor, ale linię powyżej
Shift-Home Zaznacz do początku wiersza
Shift-End Zaznacz do końca wiersza, włącznie ze znakiem końca akapitu, jeżeli takowy się tam znajduje
Shift-End Zaznacz do końca wiersza, włącznie ze znakiem końca akapitu, jeżeli takowy się tam znajduje
Shift-PgUp Zaznacz 1 stronę w górę
Shift-PgDn Zaznacz 1 stronę w dół
Shift-Ctrl-Home Zaznacz wszystko do początku dokumentu
Shift-Ctrl-End Zaznacz wszystko do końca dokumentu
Ctrl-A Zaznacz wszystko (cały dokument)

Wyszukiwanie i zamiana

Ctrl-F Znajdź
Ctrl-G Przejdź do… (np. strony o konkretnym numerze)
Ctrl-H Znajdź i zamień

Praktycznych skrótów jest oczywiście znacznie, znacznie więcej, ale tutaj zależy mi na wymienieniu tych, po które sięgam najczęściej – zwykle dlatego, że odnoszą się do często stosowanych operacji.

2 thoughts on “Microsoft Word – przydatne skróty klawiszowe – jak efektywniej pisać w Wordzie”

Leave a Comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *