Jak zrobić listę plików w katalogu (skopiować nazwy plików do pliku tekstowego)

Metoda 1 – dla ambitnych, linia poleceń Uruchamiamy okienko linii poleceń Przechodzimy do katalogu, którego pliki chcemy wylistować (poleceniem cd i np. tabulatorem) Wpisujemy polecenie:dir /b > nazwyplikow.txti naciskamy ENTER W powstałym w katalogu pliku nazwyplikow.txt mamy listę nazw plików Jeżeli chcielibyśmy, żeby lista uwzględniała podkatalogi polecenie uzupełniamy o parametr…

Read more