SQL – UNION, INTERSECT, MINUS, EXCEPT – część wspólna i różnica wyników zapytań, czyli błyskawiczne wprowadzenie do operatorów zbiorowych (Set Operators)

W zapytaniach SQL niektórych serwerów można zastosować ciekawe operatory (tzw. operatory zbiorowe – ang. set operators) pozwalające uzyskać część wspólną lub różnicę w wynikach zapytań. Poniżej krótki przypominacz/wprowadzenie: Wyobraźmy sobie takie 2 tabele: Miejscowosci1: Nazwa Region Warszawa Centralny Gdańsk Północny Poznań Centralny Wrocław Południowy Kraków Południowy Miejscowosci2: Nazwa Region Sopot…

Read more