Jak uruchomić prezentację iSpring Free od n-tego slajdu

Podpowiedź dla wszystkich, którzy mieli okazję korzystać z eksportu prezentacji PowerPoint do SWF, przy pomocy iSpring (Free): jeżeli chcecie, żeby prezentacja była wyświetlana od n-tego slajdu, wystarczy w URLu do pliku SWF podać jako parametr numer slajdu, od którego ma się rozpocząć wyświetlanie w formie: https://mojastrona.pl/prezentacja.swf?startSlide=<numer slajdu – 1> Jedynkę…

Read more