Obsolete/Deprecated dla metod w C#

Jeżeli chcesz oznaczyć metodę klasy w C# jako przestarzałą/wycofywaną, można do tego użyć atrybutu metody Obsolete Przykład: [Obsolete(„Przyczyna wycofania metody”)] public static string Build(string url) { […] Takie oznaczenie metody spowoduje przy każdym jej użyciu w kodzie wyświetlenie przez kompilator ostrzeżenia (warning), które wyglądać może np. tak: Argument atrybutu pozwala…

Read more