Programowanie (HTML/CSS, ASP.NET, C#, SQL)

Angular i Ionic, nie działa $http.post po HTTPS/SSL w systemie Android

Jeżeli w Twojej aplikacji na Androida, utworzonej przy pomocy frameworka Angular nie działa $http.post (nie działa = brak reakcji, brak komunikatu błędu, brak śladów na serwerze), to sprawdź swój certyfikat SSL po stronie serwera. Jest szansa, że podobnie jak ja, masz problem z certyfikatami pośrednimi. Spędziłem kilka godzin szukając rozwiązania, bo bestia nie wyświetla żadnych […]

Angular i Ionic, nie działa $http.post po HTTPS/SSL w systemie Android Read More »

Jak śledzić („debuggować”) usługi Windows w .NET, C#, Visual Studio?

Usługi Windows (Windows Services) to specjalny rodzaj programów wykonywalnych, który funkcjonuje w tle działania systemu Windows. Usług nie można uruchomić „dwuklikiem”, czy naciśnięciem ENTER (to trochę uproszczenie, ale na potrzeby tego artykułu prawdziwe i wystarczające). Usługi Windows muszą zostać zarejestrowane w systemie, a następnie można nimi sterować (uruchamiać, zatrzymywać itd.) z poziomu appletu Usługi z

Jak śledzić („debuggować”) usługi Windows w .NET, C#, Visual Studio? Read More »

Przenosiny SVN, czyli jak zmienić URL repozytorium, które już mam na dysku

Jeżeli pracujesz dłużej z Subversion, pewnie przytrafi Ci się sytuacja, w której konieczna będzie zmiana adresu repozyrotium, które już wcześniej miałeś/aś na dysku. Myśl o ponownym checkout’cie kilkudziesięciu tysięcy plików jest przerażająca, więc zamiast tego warto użyć polecenia przenoszącego kopię roboczą (working copy) do nowego adresu. Polecenie command line wygląda tak: svn switch –relocate <dotychczasowy

Przenosiny SVN, czyli jak zmienić URL repozytorium, które już mam na dysku Read More »

SQL – UNION, INTERSECT, MINUS, EXCEPT – część wspólna i różnica wyników zapytań, czyli błyskawiczne wprowadzenie do operatorów zbiorowych (Set Operators)

W zapytaniach SQL niektórych serwerów można zastosować ciekawe operatory (tzw. operatory zbiorowe – ang. set operators) pozwalające uzyskać część wspólną lub różnicę w wynikach zapytań. Poniżej krótki przypominacz/wprowadzenie: Wyobraźmy sobie takie 2 tabele: Miejscowosci1: Nazwa Region Warszawa Centralny Gdańsk Północny Poznań Centralny Wrocław Południowy Kraków Południowy Miejscowosci2: Nazwa Region Sopot Północny Gdańsk Północny Warszawa Centralny

SQL – UNION, INTERSECT, MINUS, EXCEPT – część wspólna i różnica wyników zapytań, czyli błyskawiczne wprowadzenie do operatorów zbiorowych (Set Operators) Read More »

Dostosowywanie interfejsu użytkownika, czyli customizacja

Podejrzewałem to i wygląda na to, że częściowo moje podejrzenie znalazło odzwierciedlenie w badaniach: http://www.useit.com/alertbox/customization.html Możliwość dostosowania interfejsu aplikacji, czy strony internetowej, nie jest bezwzględnym „plusem”. Dla wielu użytkowników, customizacja stanie się a) pracochłonnym dodatkiem, wymagającym nauki – np. ilu użytkowników zmieniło sobie w Wordzie skróty klawiaturowe? Np. uciążliwe Shift-F4 (Znajdź następne – FindNext) na

Dostosowywanie interfejsu użytkownika, czyli customizacja Read More »

Obsolete/Deprecated dla metod w C#

Jeżeli chcesz oznaczyć metodę klasy w C# jako przestarzałą/wycofywaną, można do tego użyć atrybutu metody Obsolete Przykład: [Obsolete(„Przyczyna wycofania metody”)] public static string Build(string url) { […] Takie oznaczenie metody spowoduje przy każdym jej użyciu w kodzie wyświetlenie przez kompilator ostrzeżenia (warning), które wyglądać może np. tak: Argument atrybutu pozwala poinformować użytkowników Twojego kodu dlaczego

Obsolete/Deprecated dla metod w C# Read More »

Ambiguity between method and non-method. Using method group.

Przy korzystaniu z mechanizmów automatyzacji aplikacji Office w C# pojawić może się ostrzeżenie: Ambiguity between method 'Microsoft.Office.Interop.Word._Document.Close(ref object, ref object, ref object)’ and non-method 'Microsoft.Office.Interop.Word.DocumentEvents2_Event.Close’. Using method group. Problem taki pojawi się np. w następującym kodzie: using Microsoft.Office.Core; using Microsoft.Office.Interop.Word; […] Application wordApplication = Activator.CreateInstance(Type.GetTypeFromProgID(„Word.Application”, true), true) as Application; object missingValue = Missing.Value; object saveChanges

Ambiguity between method and non-method. Using method group. Read More »