Git – parę przydatnych aliasów (skrótów) dla wiersza poleceń

Gdzie to dodać? Domyślnie konfiguracja Gita znajduje się w pliku: %USERPROFILE%\.gitconfig czyli np.: C:\Users\JakisUzytkownik\.gitconfig W sekcji oznaczonej: [alias] możemy dodawać własne aliasy poleceń i ich kombinacji. Kilka propozycji poniżej. Logi Jednoliniowy, kolorowy log, ostatnie 50 wpisów, bez merge-commit’ów: lg = log –color –pretty=format:’%h %C(cyan)%ci, %<(14)%cr%Creset %C(bold blue)%<(22)%cN %C(bold blue dim)%<(34)%ce %Creset%C(bold)%s %C(yellow)%d’ –abbrev-commit –decorate –no-merges […]

Git – parę przydatnych aliasów (skrótów) dla wiersza poleceń Read More »