Git – parę przydatnych aliasów (skrótów) dla wiersza poleceń

Gdzie to dodać?

Domyślnie konfiguracja Gita znajduje się w pliku:

%USERPROFILE%\.gitconfig

czyli np.:

C:\Users\JakisUzytkownik\.gitconfig

W sekcji oznaczonej:

[alias]

możemy dodawać własne aliasy poleceń i ich kombinacji. Kilka propozycji poniżej.

Logi

Jednoliniowy, kolorowy log, ostatnie 50 wpisów, bez merge-commit’ów:

lg = log --color --pretty=format:'%h %C(cyan)%ci, %<(14)%cr%Creset %C(bold blue)%<(22)%cN %C(bold blue dim)%<(34)%ce %Creset%C(bold)%s %C(yellow)%d' --abbrev-commit --decorate --no-merges

podobnie, tylko skrócone do ostatnich 50 wpisów:

l = log --color --pretty=format:'%h %C(cyan)%ci, %<(14)%cr%Creset %C(bold blue)%<(22)%cN %C(bold blue dim)%<(34)%ce %Creset%C(bold)%s %C(yellow)%d' --abbrev-commit -50 --decorate --no-merges

Skóty typowych poleceń

co = checkout

br = branch

cm = commit

st = status

mt = mergetool

dt = difftool

Checkout Previous branch

cop = checkout -

Szybka synchronizacja z repozytorium zdalnym

pa = pull --all

pu = push

pp = !git pull && git push

Hurtowy stage i commit – z podaniem komunikatu

ac = !git add -A && git commit -m

Przydatne jeżeli korzysta się z submodułów

Czym są submoduły w repozytorium – o tym więcej tutaj.

pars = pull --all --recurse-submodules

Synchronizacja ze zdalnym repozytorium

ppp = !git pull --all --recurse-submodules && git push

su = submodule update

si = submodule init

pusu = !git pull --all && git submodule update

sisu = !git submodule init && git submodule update

Poniższe przydaje się po zmianie brancha w repozytorium JS/TS

iun = !git submodule init && git submodule update && npm i

Leave a Comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *