Windows Update – jak wyłączyć restart po automatycznej aktualizacji?

Windows (w moim wypadku Vista Business 32bit) po niektórych automatycznych aktualizacjach wykonanych przez Windows Update stanowczo domaga się restartu. Czasami na tyle stanowczo, że nieupilnowany potrafi zrobić nam restart w środku pracy, całkowicie ją dezorganizując. Można oczywiście odroczyć restart o wybrany czas (10 minut, 1 godzina lub 4 godziny), jednak świadomi użytkownicy mogą chcieć całkowicie pozbyć się ryzyka nagłego zamknięcia systemu.

Żeby się przed takim restartem po automatycznej aktualizacji zabezpieczyć, wykorzystać można jedną z dwóch opcji:

 1. Edytor zasad grupy lokalnej, czyli gpedit.msc – uruchamiamy edytor używając kombinacji klawiszy Windows-R i wpisując do pola Otwórz gpedit.msc, a następnie naciskając ENTER.

  Potem klikając w foldery lub drzewko po lewej stronie edytora, trzeba odnaleźć następującą wartość:

  Konfiguracja komputera ->
  Szablony administracyjne ->
  Składniki systemu Windows ->
  Usługa Windows Update
  Bez automatycznego uruchamiania ponownego dla zaplanowanych instalacji aktualizacji automatycznych przy zalogowanych użytkownikach

  Jak twierdzi Microsoft:

  Jeśli stan(tego ustawienia – przyp. autora)jest ustawiony na Włączone, aktualizacje automatyczne nie spowodują ponownego uruchomienia komputera podczas zaplanowanej instalacji, jeśli na komputerze jest zalogowany użytkownik.

  Korzystając z tej podpowiedzi klikamy dwukrotnie na ustawieniu i zmieniamy jego stan na Włączone i zatwierdzamy zmianę klikając Ok.

  Efekt powinien być taki jak na poniższym zrzucie ekranu:

 2. Edytor rejestru – jeżeli Twój komputer nie pozwala na użycie gpedit.msc (np. edycja Home systemu Windows), to można ten sam efekt osiągnąć używając edytora rejestru. Uruchomić go można podobnie jak gpedit.msc, czyli naciskamy kombinację Windows-R, a potem wpisujemy do pola Otwórz słowo regedit i naciskamy ENTER
  W edytorze rejestru znajdujemy klucz rejestru:
  HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Policies\Microsoft\Windows\WindowsUpdate\AU

  (po wybraniu właściwego klucza w pasku stanu Edytora Rejestru wyświetlony będzie taki napis)  i zmieniamy w nim wartość:
  NoAutoRebootWithLoggedOnUsers na 1, jak na poniższym zrzucie ekranu.

  Jeżeli takiej wartości nie ma w rejestrze, trzeba ją dodać ręcznie, klikając prawym klawiszem w oknie wartości:

Leave a Comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *