Użyteczne skróty klawiszowe Windows – klawisz z logo Windows

Klawisz z logo Windows: klawisz-windows-logo jest obecny na większości klawiatur (także laptopowych) i otwiera wiele ciekawych możliwości zwiększenia produktywności w systemie Windows, dzięki skrótom klawiszowym z udziałem tegoż klawisza.

Poniżej parę zastosowań, z których często sam korzystam:

Windows – D schowanie wszystkich okien i pokazanie Pulpitu spod nich
Windows – M podobne jak powyżej, przy czym okna są minimalizowane, a nie chowane i potem będą zachowywać się jak przywracane z minimalizacji
Windows – R pokazanie okienka „Uruchom…” dostępnego także z odpowiednio skonfigurowanego menu Start
Windows – E uruchomienie okna Eksploratora Windows
Windows – F pokazanie okienka wyszukiwania
Windows – U pokazanie centrum ułatwień dostępu
Windows – P ustawienia wyświetlania na podwójnym monitorze (kolejne naciśnięcia tej kombinacji przełączają pomiędzy wariantami)
Windows – L zablokowanie komputera (żeby odblokować trzeba podać hasło użytkownika, jak przy normalnym logowaniu)
Windows – X pokazanie centrum mobilności (umożliwia np. łatwe wybranie w Windows 7 trybów wydajności nie widocznych po kliknięciu na ikonę baterii)
Windows – Tab przełączanie aktywnych aplikacji. Podobne do Alt-Tab, przy czym z atrakcyjniejszym interfejsem
Windows – 0..9 klawisz Windows w połączeniu z cyframi pozwala przełączyć się bezpośrednio do uruchomionej aplikacji wyświetlonej na pasku zadań Windows, przy czym 0 oznacza pierwszą aplikację od lewej.
Windows i „plus”
Windows i „minus”
Windows i „plus” uruchamia „lupę” Windows, a następnie kombinacje klawiszy pozwalają zmniejszać i zwiększać przybliżenie
Windows – Pause/Break Wyświetlenie właściwości systemu
Windows – strzałka w górę Maksymalizacja bieżącego okna
Windows – strzałka w dół Minimalizacja bieżącego okna
Windows – strzałka w lewo/prawo Ustawia wielkość bieżącego okna na połowę dostępnego ekranu i przesuwa tak zmniejszone okno do lewej/prawej krawędzi, pokazując na drugiej połowie „co jest pod spodem”

Chyba najczęściej używam skrótu klawiszowego Windows + D, ale pozostałe także przyspieszają pracę.

Leave a Comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *